Våtromskontroll


Hvorfor foreta våtromskontroll?

  • For å avdekke feil eller mangler som over tid kan utvikle seg til større skader
  • Våtromskontrollen gir en god oversikt over tilstanden på våtrom/kjøkken
  • Avdekke arbeid som ikke er utført av fagfolk
  • Forebygge helseproblemer forbundet med dårlig inneklima
  • Våtromskontrollene blir kun utført av fuktteknikere med lang erfaring i å lokalisere årsaker til skader for forsikringsselskapene