Bygg- & Anleggsarbeid

Rigg & Driftskoordinator

 • Planlegge – Sikre – Kontroll
 • Oppfølging på Drift og varelogistikk
 • Delta på byggemøter

Daglig- og spesialrenhold

 • Brakkevask
 • Rent Tørt Bygg (RTB)
 • Utvask
 • Fasade / Bygg -vask

Logistikk & Ressursstyring

 • Drift, formidling container
 • Transportformidling
 • Formidling av innleid utstyr og opplæring


Sorteringsarbeid

 • Avfallshåndtering
 • Sorteringskontroll
 • Håndtering av ukurant / farlig avfall
 • Loggføring pr dag

Håndverktjenester

 • Rivningsarbeid
 • Rehabilitering
 • Byggmester / tømrer
 • Asbestsanering 

Ekstratjenester

 • Flytting, demontering og remontering
 • Opparbeidelse av uteareal
 • Vinterdrift