Skadebegrensning

Vannskader

 • Skadevurdering
 • Avfukting med påfølgende dokumentasjon
 • Rivning
 • Innbohåndtering
 • Luktsanering

Håndverkstjenester

 • Byggmester
 • Tømrer
 • Rivning
 • Oppbygging
 • Luktsanering

Brannskader

 • Kartlegging
 • Sanering og tilbakeføring
 • Rivning
 • Sandblåsing
 • Spesialrengjøring 
 • Luktsanering
 • Innbohåndtering 


Sopp og muggskade

 • Desinfisering
 • Kartlegging
 • Utbedring
 • Luktsanering
 • Innbohåndtering
 • Analyser
 • Sandblåsing

Oljesanering

 • Innendørs
 • Utendørs
 • Graveentreprenør
 • Geolog/hydrogeolog
 • Analyser
 • Godkjent deponi

Asbestsanering

 • Godkjent av Arbeidstilsynet
 • Godkjent deponi
 • Kartlegging
 • Analyser