Eiendomsdrift

Grøntanlegg

 • Opparbeidelse av uteareal
 • Beplantning
 • Beskjæring
 • Ugressbekjempelse
 • Kalking og gjødsling
 • Plenklipp

Brannvern

 • Brannvernleder
 • Branntetting
 • Dokumentasjon
 • Brann og rømningsøvelser
 • Brannvernrunder

Vinterdrift

 • Brøyting og strøing med bil
 • Snømåking og strøing for hånd
 • Levering og etterfylling strøkasser
 • Bortkjøring av snø

Håndverker

 • Tømrer
 • Rehabilitering
 • Ombygging
 • Påbygg
 • Flytting, demontering og remontering av kontormøbler
 • Dører og vinduer 

Vaktmestertjenester

 • Driftstekniker
 • Vaktmester
 • Avfallshåndtering
 • Ventilasjon, kjøle og VVS systemer
 • Styrings og overvåkningssystemer

Vedlikehold

 • Rengjøring av tak og nedløp
 • Merking og skilting av p -plasser
 • Mindre asfaltarbeid
 • Maler & tapetsering
 • Høytrykkspyle fasade