Våre samarbeidspartnere

 
 

Har du styreansvar i et sameie eller borettslag?

La oss hjelpe med utførelse av lovpålagte og viktige oppgaver, og gjøre styrearbeidet enklere.
En komplett samling av tjenester, knyttet til boligselskapets drift, vedlikehold, rehabilitering og oppgradering. Ett kontaktpunkt som kjenner lovverk og behov.

Inviter oss til neste styremøte!
Velkommen til gratis kurskvelder!